elektronový obal

elektronový obal, atomový obal - systém elektronů obíhajících kolem jádra atomu.