elektrografie

elektrografie [řec.] elektrografická analýza - elektroanalytická nedestrukční metoda. E. se používá zejm. v analýze kovových slitin a vodivých minerálů. V lék. - název pro všechny metody, které zaznamenávají biopotenciály. E. biopotenciálů např. srdce je elektrokardiografie, mozku elektroencefalografie, kosterního svalstva elektromyografie, žaludku elektrogastrografie.