e-commerce

e-commerce, zkr. z angl. electronic commerce obchody prováděné na dálku prostřednictvím internetu a/nebo telekomunikačních prostředků. Velká důležitost je přikládána zajištění bezpečnosti těchto operací obvykle prostřednictvím speciálních elektronických klíčů nebo hesel.