dilema

dilema [dy-, řec.] 1. stav, kdy je potřeba se rozhodnout obvykle mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Nutná, ale obtížná volba; 2. log. úsudek se dvěma implikativními a jednou disjunktivní premisou. Konstruktivní d.: "jestliže p, pak r; jestliže q, pak r; p nebo q; tedy r". Destruktivní d.: "jestliže p, pak q, jestliže p, pak r; ani q ani r; tedy nikoli p".