dharma obecně

dharma [sanskrt] a) v hinduismu vesmírný přír. řád, vládnoucí ve světě, a morální řád, tkvící v lidech i věcech; v hinduismu morální a právní řád, upravuje vztahy lidí mezi sebou a vztah k bohu; b) v buddhismu označení Buddhova učení, v budhismu znamená zákon. V.t. Dharma bůh.