dharmašástry

dharmašástry [sanskrt], staroind. učebnice práva; většina z nich pochází z doby kolem zač. letopočtu a jsou anonymní, byly připisovány mytickým postavám (Višnuovi, Manuovi). Vycházejí z véd a rozvíjejí bráhmanskou nauku o dědickém právu, o správě státu, soudním jednání ap., též o náb. životě spol. Nejoblíbenější byla Mánavadharmašástra .