d'Arcos

d'Arcos [arkuš] Joaquim Paço, 14. 6. 1908 - 10. 6. 1979, vl. jm. Joaquim Belford Correa da Silva, port. romanopisec, novelista, dramatik, esejista. Byl předsedou Port. společnosti spisovatelů až do jejího rozpuštění 1965. Většinu románové tvorby věnoval vylíčení životních poměrů v Lisabonu a shrnul ji do cyklů Crónica da Vida Lisboeta (Kronika lisabonského života); autor mnoha novel (Amores e Viagens de Pedro Manuel - Lásky a cesty Pedra Manuela), povídek, dramat (O braço de Justiça - Rameno spravedlnosti) a lit. esejů (Fronteiras do Romance Português - Meze port. románu).