caatinga

caatinga [katy-, port.], nezapojený porost nižších stromů v Již. Americe (Brazílii), který vznikl uprostřed deštných lesů buď vlivem suché, propustné půdy a místního suššího podnebí, anebo vlivem krajně vysokých srážek a vyluhované nevýživné půdy.