bradlový obal

bradlový obal, součást bradlového pásma uzavírající čočkovité tektonické útržky st. hornin.