bagdádská dráha

bagdádská dráha, žel. trať, navazující na trať Berlín-lstanbul a spojující lstanbul s Bagdádem a Basrou. Vybudována s přestávkami 1903 - 1941. Koncese k její stavbě byla 1903 udělena tureckým sultánem mez. spol., v níž měl rozhodující podíl něm. kapitál, menší účast pak kapitál fr. Strategicky významná b. d. se měla stát nástrojem polit. i ekon. expanze něm. imper. na Blízkém a Stř. východě; v případě války mohla sloužit k rychlému přesunu vojsk proti brit. základnám v této oblasti. Kolem projektu probíhal proto ostrý dipl. boj, neboť Velká Británie i Rusko se snažily zabránit jeho realizaci. Do 1914 vybudovány pouze některé úseky železnice; další dokončeny 1920 - 1923 a 1934 až 1941 , kdy ovšem již b. d. ztratila (po rozpadu osmanské říše) svůj pův. význam.