b2b

b2b, [bi: tu bi:] zkr. z ang. business to business [biznis tu biznis], která popisuje vztah prodejce/dodavatele a kupujícího/odběratele, kdy obě strany jsou podnikatelské případně obchodní subjekty. Opakem je b2c [bi: tu si:] z ang. business to consumer [konsju:mr] někdy též business to customer [biznis tu kastemr], kdy jde o prodej zboží či služeb samotným výrobcem příp. prodejcem konečnému obv. maloobchodnímu zákazníkovi. Obě zkratky jsou využívány pro popis prodeje po internetu, kdy v případě b2b vztahů jde obv. o prodej zboží či služeb sjednaný po internetu. Zde jsou využívaný třeba i internetové aukce mezi firemními dodavateli a odběrateli, s cílem dosáhnout pro kupujícího nejvýhodnější cenu. V případě b2c jde o maloobchodní internetový prodej v tzv. internetových obchodech někdy též e-shopy.