a cappella

a cappella [ka-, it.], hud. ozn. vokální (většinou sborové) skladby bez instrumentálního doprovodu.