Zajícové z Hazmburka

Zajícové z Hazmburka, č. šlechtický panský rod; jedna z větví Buziců. Předkem Z. z H. byl Oldřich (†1271). Moc rodu založil Zbyněk Zajíc (†1368), jenž získal panství Budyně nad Ohří a 1335 koupil hrad Klapý, který podle svého příjmení pojmenoval Hazmburk (něm. Hase - zajíc). Patřil k oblíbencům Karla IV., od 1350 zastával úřad nejvyššího stolníka, který zůstal v rodě Z. z H. nadále dědičný. V husitském období stáli přední příslušníci rodu na kat. straně a zúčastnili se bojů proti husitům a později i proti králi Jiřímu z Poděbrad. Na zač. 17.st. rod zchudl a na jeho konci vymřel. V.t. Zajíc z Hazmburka Vilém st.; Zajíc z Hazmburka Vilém ml.; Zajíc z Hazmburka Zbyněk.