Ipsilanti

Ipsilanti, Ypsilanti - řec. rodina z cařihradského Fanaru, vládnoucí v rumunských knížectvích. Alexandru I. (kolem 1725-1807), vládce Valašska (1774-1782, 1796-97) a Moldavska (1786-88), uskutečnil reformy, které usnadnily nástup kapitalismu Constantin I. (1760-1816), vládce Moldavska (1799-1801) a Valašska (1802-06, 1807), usiloval o vymanění z turecké nadvlády, zapojil se do rusko-turecké války (1806-12), ale byl zrazen vysokou šlechtou a uprchl do Ruska. Další členové rodu, synové Constantina I. Alexander (1792-1828) a Demetrius (1793-1883), se účastnili nár. osvob. boje Reků proti osmanské říši. Alexander vyhlásil 182l nezávislost Řecka, donucen k útěku do Rakouska, kde byl uvězněn (do 1827); Demetrius úspěšně hájil 1823 Argos, 1828-30 velitel řec. vojsk.