Ypres město

Ypres [ipr], vlámsky Ieper - m. v Belgii v Záp. Flandrech; 34 000 obyv. (1980). Prům. text., text. stroj., potravinářský. - První zmínky o m. z 2.pol. 11.st. Ve 12.-14.st. spolu s Gentem a Bruggami nejvýznamnější flanderské m., středisko soukenictví - jedno z největších měst soudobé Evropy. Ve 14.st. se podílelo na odboji flanderských měst proti místním hrabatům; současně zde probíhaly vnitřní sociální zápasy mezi patriciátem a řemeslníky. Koncem 14.st. nastal hosp. úpadek města. 1384-1477 součást burgundského vévodství, od 1477 habsburského Nizozemí. V 17.st. m. opakovaně dobyto Francouzi; 1678-1713 fr. pevnost, 1713-94 součást Rak. Nizozemí, 1794-1814 Francie, 1815-30 Spojeného král. niz., od 1830 Belgie. Za l.svět. války probíhaly v okolí Y. těžké boje mezi něm. a fr.-brit. vojsky, při nichž bylo město značně poškozeno. 22. 4. 1915 zde Němci poprvé v historii válek použili chem. zbraň - chlor; 12. 7. 1917 pak na yperském úseku fronty použili bojovou látku, nazvanou podle Y. yperit.