Young Owen

Young Owen , 27. 10. 1874 - 11. 7. 1962, americký finančník. 1922-39 a 1942-44 prez. General Electric Co. a jeden z reprezentantů Morganovy fin. skupiny těsně spjaté s něm. kapitálem; spolupracovník Ch. G. Dawese. 1929 předseda zvl. komise pro reparační otázky; spoluautor Youngova plánu .