Young Edward

Young [jang] Edward , 3. 6. 1683 - 5. 4. 1765, angl. sentimentalistický básník a dramatik. Od náb., reflexívní, sat. a oslavné klasicistické poezie se jeho tvorba vyvíjela k meditativní, elegické, filoz. a mysticky zabarvené lyrice, ovlivněné barokem: cyklus Night Thoughts (Noční myšlenky, č. Kvílení aneb rozjímání noční ). Zakl. žánru hřbitovní a noční poezie (T. Gray, Novalis). Působil na č. obrozenskou liter. (V. Nejedlý).