Yorsko-antverpská pravidla

Yorsko-antverpská pravidla [jór-], mez. pravidla z 1890, 1924 a 1950 upravující otázky tzv. společné havárie na moři (zejm. rozvrh příspěvků na náhradu toho, co bylo obětováno pro všechny); soukromá kodifikace provedená nevládním Sdružením pro mez. právo (ILA - International Law Association), která nabyla povahy práv. obyčeje.