Yorck

Yorck [jork] Hans David Ludwig , 26. 9. 1759 - 4. 10. 1830, od 1814 hrabě Yorck von Wartenburg, něm. patriot a důstojník. 1781-85 v niz. službách, od 1803 pruský plukovník, od 1807 generálmajor, 1811 generální guvernér Vých. a Záp. Prus. Podílel se na reformách armády, odpůrce H. F. K. Steina. 1812 jmenován velitelem pruského pomocného sboru u Napoleonovy armády. 30. 12. 1812 uzavřel na vlastní zodpovědnost s rus. velením tzv. taurožskou konvenci o neutralizaci pruských jednotek a postavil se do čela protifr. povstání ve Vých. Prusech. V osvobozenecké válce 1813 vedl armádní sbor.