Yoldiové moře

Yoldiové moře [joldy-], mořský záliv v místech dnešního Baltského moře, vytvořený spojením ledovcového jezera se Sev. mořem. Y. m. existovalo v preboreálu až v začátku boreálu, asi 8 000-7 000 let př.n.l. Jedna z vývojových fází Baltského moře, které se vytvořilo po ústupu severského ledovce. Název podle hromadného výskytu mlže Yoldia arctica .