XXX. khoisanská rodina :

XXX. khoisanská rodina : a) severní skupina !kung a jeho tři geografické dialekty zhu b) centrální skupina khoe s dialekty severními (kxoe), centrálními (ganakhoe, nharo), západními (nama, !kora), východními (šuakhoe, tšwa) a okrajovými (kwadi) c) jižní skupina s dialekty !kwi a dalšími d) okrajové jaz. na východě (Tanzanie) sandawe, hadza, na západě (Angola) kwadi