XXVI. australské

XXVI. australské jazyky l) australská velká rodina a) severoaustralská (dampierská) větev b) jihoaustralská větev 2) tasmanskéjazyky