X-chromozóm

X-chromozóm, párový pohlavní chromozóm (heterochromozóm) u savčího typu určení pohlaví. V diploidním buněčném jádře je přítomen buď jako pár XX (samičí pohlaví), nebo v nepárové dvojici s Y-chromozómem (XY, samčí pohlaví).