Wagner Gabriel

Wagner Gabriel , 1665 - asi 1720, pseud. Realis de Vienna; něm. mater. filozof; kritik scholastiky v návaznosti na protischolastické prvky v učení Mikuláše Kusánského, Paracelsa, J. Keplera; polemizoval s ideal. idejemi Leibnizovými a Tomasiovými. Přírodovědu pokládal za základ filozofie. Svět chápal jako materiální, věčný a nekonečný; zákony jeho pohybu jsou neměnné. Hmotu a pohyb však W. od sebe vzájemně odděloval. Požadoval omezení moci knížat a posílení ústřední císařské moci.