mosijské státy

mosijské státy, staré afr. státy feud. charakteru vytvořené národností Mosiů na území dnešního státu Burkiny Faso (Horní Volty). Vznikly mezi 11. a 14.st., nejprve jako jednotný stát, který se později rozdělil na několik menších států (Jatenga, Wagadugu, Fada-n-Gurma). Jejich sociálně ekon. struktura se podobala evr. feudalismu. M. s. úspěšně odrazily nápor velkých súdánských říší, ale koncem 19.st. podlehly fr. kolonizátorům; zdejší aristokracie, jíž byla fr. správou ponechána privilegia, se stala oporou koloniálního režimu.