Vyskot

Vyskot Miroslav , *16. 7. 1924, č. les. odborník a pedagog; prof. a 1963-70 rektor Vysoké školy zeměd. v Brně, člen kor. (1962) a akad. ČSAV (1984). 1983-86 ředitel Ustavu experimentální fytotech. ČSAV v Brně. Zabývá se zejm. pěstěním lesa, les. biologií a ekologií. Autor četných publikací, např. Československé pralesy, Biomasa a Pěstění lesů.