Vydra Josef

Vydra Josef, 8. 2. 1884 - 27. 7. 1959, č. um. prům. výtvarník, etnograf a výtv. teoretik; 1930-38 ředitel školy um. řemesel v Bratislavě, 1938-45 v Brně. Autor prací o lid. keramice, krojích a stavitelství (Ľudová architektúra na Slovensku, Ľudová modrotlač na Slovensku).