Vydra řeka

Vydra, tok na J ČR; jedna ze zdrojnic Otavy, dlouhá 22,5 km, povodí 146,2 km2. Vchynicko-tetovským plavebním kanálem spojena s Křemelnou.