Vychlopen

Vychlopen Ivan , *2. 5. 1941, sl. malíř; 1982-1987 člen předsednictva ÚV ZSVU. Autor tvorby pro architekturu a komorního díla charakteristického pregnantní tvarovou symbolikou.