Vyšehradská brána

Vyšehradská brána, úsek v hlubokém antecedentním údolí Dunaje na hranicích SR a Maďarska mezi pohořím Burda, Severomaďarským středohořím a Zadunajským středohořím, dlouhý 20 km (z toho 8 km na území SR), se žel. a silnicí.