Vyšebrodský průsmyk

Vyšebrodský průsmyk, v ČR v nejjižnějším cípu Šumavského podhůří, jv. od Vyššího Brodu; 707 m n.m. Erozně denudační sníženina v granodioritech moldanubického plutonu na rozhraní Šumavy a Novohradských hor.