Velké Rusko

Velké Rusko, Velikaja Rossija - oficiální název evr. části rus. státu osídlené zejm. rus. obyv., používaný od 2.pol. 17.st. (v carské titulatuře již od 16.st.). Jako geografický pojem vznikl v souvislosti s připojením levobřežní Ukrajiny (Malé Rusko); v 19. a na zač. 20.st. používán pojem Velkorusko (Velikorossija).