Vaccaro

Vaccaro [-ka-] Michelangelo , 11. 1. 1854 - 1937, it. sociolog a právník; představitel sociálního darwinismu. Zdůrazňoval specifiky boje o existenci u lidí a zvířat. Hl. dílo: Antropologia e sociologia criminale (Antropologie a sociologie zločinu). Vacek Karel , 21. 3. 1902 18. 8. 1982, č. skladatel, hráč na dechové nástroje (zejm. trumpetista) a zpěvák; 1935-38 člen orch. Osvobozeného div. 1940 zal. vl. orchestr, jehož vystupování v Praze i jinde mělo za okupace polit. význam. Autor tanečních a pochodových písní (Cikánko ty krásná , Nikdy se nevrátípohádka mládí , Čtyřipáry bílých koní ), z nichž některé zlidověly.