Východní Indie

Východní Indie, zastaralý souhrnný název části Asie od Iránské vysočiny po Jihočínské moře a Novou Guineu a od Himálaje po Ind. oceán; bývala dělena na Přední a Zadní Indii. V užším slova smyslu ozn. pro bývalou Nizozemskou Vých. Indii (dnešní Indonésii).