Východné Beskydy

Východné Beskydy, geomorfologická oblast na SV ČR a v Polsku, ve Vnějších Záp. Karpatech. Na území Slovenska se člení na Pieniny, Ľubovnianskou vrchovinu a Čergov.