Výbor veřejného blaha

Výbor veřejného blaha, za fr. revoluce konce 18.st. volený výkonný orgán Konventu. 6. 4. 1793 vytvořen první výbor (G. J. Danton a další), po jeho pádu 10. 7. 1793 druhý, rozdělený na levici (Saint-Just) a pravici. Po kooptaci Robespierra (26. 7.) a po vytvoření vlastní policie se stal nástrojem jakobínské diktatury, po popravě Robespierra a dalších členů levice doplněn poslanci středu; zrušen 1795.