Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti

Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti, Committee on Un-American Activities - význ. nástroj vnitřní polit. vlády USA. Ustaven 1934, vykazoval činnost od 1938 jako prozatímní výbor Kongresu. Ukolem bylo shromažďovat informace o činnosti agentur fašist. států na území USA. Vlivem reakčních sil se V. p. v. n. č. stal nástrojem pronásledování pokrokově smýšlejících osob a organizací. 1946 získal trvalý statut a jeho aktivita v období studené války zesílila. Od zač. 50. let těsně spolupracoval s FBI a stálým senátním vyšetřovacím výborem, který vedl senátor J. R. McCarthy (1909 až 1957). V. p. v. n. č. shromažďoval informace, vyšetřoval a perzekvoval pokrokové osobnosti amer. veřejného a polit. života, jejichž polit. názory vzbuzovaly podezření ze sympatií ke kom. ideologii. - Rozhodnutím Kongresu by1 1969 V. p. v. n. č. přejmenován na Výbor pro vnitřní bezpečnost. Je řízen devítičlennou radou a disponuje speciálním adm. aparátem.