Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku

Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku, sdružení vytvořené v říjnu 1936 hnutím solidarity se špan. republlikány po vypuknutí obč. války ve Španělsku. Za jeho členy se přihlásilo přes 40 pokrokových čs. organizací a institucí (Rudé odbory, Solidarita, Volná myšlenka, Děl. akademie, Svaz čs. učitelů); předsedou se stal E. V. Voska. Výbor organizoval akce na podporu špan. dem. sil v boji s frankisty; uspořádal několik rozsáhlých peněžitých a věcných sbírek, jejichž výtěžek umožnil poslat do Španělska polní lazaret a vydržovat ve Francii útulek pro 120 sirotků po špan. protifašist. bojovnících. V listopadu 1937 byl V. p. p. d. S., který měl do té doby charakter volného sdružení, reorganizován a legalizován jako Společnost přátel dem. Španělska.