Výbor pro odzbrojení

Výbor pro odzbrojení, mez. orgán vytvořený mimo rámec OSN k projednávání otázek odzbrojení se sídlem v Ženevě; zal. v září 1959 dohodou mezi SSSR, USA, Francií a Velkou Británií jako tzv. Výbor deseti zemí pro odzbrojení. 1961 byl Výbor rozšířen na 18 a 1969 na 26 členů. V roce 1985 měl 49 členů. ČSSR se stala členem v roce 1961. Výbor přihlíží k výsledkům diskusí o odzbrojení v orgánech OSN a informuje tyto orgány o průběhu a výsledcích vlastní práce.