Výbor na obranu republiky

Výbor na obranu republiky, Výbor obrany republiky - neoficiální orgán, vytvořený 21. 9. 1938 skupinou poslanců čs. parlamentu, požadujících rozhodnou obranu rep. proti agresi nacist. Německa a jeho páté kolony v ČSR. Vznikl v atmosféře masového odporu proti přijetí berchtesgadenských podmínek čs. vládou 21. 9. 1938 (po brit.-fr. ultimátu). Tvořili jej poslanci různých politických stran: L. Rašín, V. Klíma (Nár. sjednocení), F. Richter, J. Stránský (Čs. strana nár. social.), B. Stašek (Čs. strana lid.); K. Gottwald, V. Kopecký, J. Šverma (KSČ); v jeho čele stál L. Rašín. Výbor se měl stát zákl. vlády obrany rep., o jejímž jmenování se jednalo v souvislosti s demisí Hodžovy vlády 22. 9. 1938. Rychlý vývoj událostí a postoj prez. E. Beneše mu však neumožnil plně rozvinout činnost. Část jeho členů v čele s L. Rašínem intervenovala 30. 9. 1938 u prez. Beneše proti přijetí mnichovského diktátu; téhož dne se Výbor fakticky rozpadl.