Výbor národního osvobození

Výbor národního osvobození, Comitato di liberazione nazionale, CLN - vrcholný reprezentant protifašist. odboje a nár. osvobození v Itálii; utvořen 9. 9. 1943 po dohodě komunistů, kř. demokratů a levých liberálů.