Výbor OSN pro využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Výbor OSN pro využití kosmického prostoru k mírovým účelům, orgán Valného shromáždění OSN, zal. 1959; jeho úkolem je zajišťovat mírové využívání kosm. prostoru ve prospěch všech národů. Zabývá se práv. aspekty i praktickým využitím kosm. prostoru.