Výčapy-Opatovce

Výčapy-Opatovce, zeměd. obec v Nitrianském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Nitra, na terase Nitry; 2 139 obyv. (2003) srov. 2 440 obyv. (1980). - Význ. archeol. naleziště; sídliště z mladší doby kamenné, pohřebiště pozdní lengyelské kult., dosud největší pohřebiště nitranské kult. ze starší doby bronzové (přes 300 hrobů), sídliště z laténského období, staroslovanské sídliště a pohřebiště.