Václav Lucemburský

Václav Lucemburský, zvaný též Václav Český - 25. 2. 1337 - 8. 12. 1383, od 1346 hrabě (od 1354 vévoda) lucemburský; syn Jana Lucemburského a jeho druhé manželky Beatrix Bourbonské (†1383). Odkazem svého otce zdědil Lucembursko a rodové majetky v Porýní a ve Francii. Uznával svrchovanost Karla IV., který 1354 Lucembursko povýšil na vévodství. 1354 sňatkem s vévodkyní Janou (1322 až 1406) získal V. L. Brabantsko a Limbursko, od 1377 zemský fojt Alsaska. Podporoval um., autor galantní lyriky (č. výbor Netoužím po ráji). Bezdětný, 1378 určil za svého nástupce Václava IV. a další budoucí č. krále.