Ubangi-Sari

Ubangi-Sari, kolon. název pro území dnešní Středoafr. rep.; 1904-14 tvořilo součást správního celku Ubangt-Šari-Čad, začleněného 1910 do svazku Fr. rovníkové Afriky; 1914-58 představovalo samostatnou správní jednotku v rámci Fr. rovníkové Afriky.