Turiec přítok Váhu

Turiec, tok na SZ SR; levostranný přítok Váhu v Martině, je dlouhý 66,3 km, povodí 934 km2, průměrný průtok v ústí 10,9 m2.s 1. Pramení v Kremnických vrších.