Trianonská smlouva

Trianonská smlouva [trija-], mírová smlouva mezi mocnostmi Dohody a jejich spojenci na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, podepsaná 4. 6. 1920 v zámku Velký Trianon ve Versailles; součást versailleského systému. Potvrdila rozpad Uherska, vznik Maďarska a odstoupení částí býv. Uherska býv. Jugoslávii (Chorvatsko - též nazýváno Charvátsko, Bačka, záp. část Banátu), Rumunsku (Sedmihradsko, vých. část Banátu), ČSR (Slovensko, Zakarpatská Ukrajina) a Rakousku (Burgenland). Maďarsku uloženo platit reparace; maď. armáda nesměla nadále disponovat letectvem a tanky, její počet byl omezen na 35 000 mužů.