Tovačovský z Cimburka Ctibor

Tovačovský z Cimburka Ctibor , kolem 1437 - 26. 6. 1494, český politik, vojevůdce, právník a spisovatel; syn Jana T. z C. st. Představitel utrakvistické šlechty, podporoval Jiřího z Poděbrad, v čele jeho vojska porazil protikrál. opozici ve Slezsku 11. 7. 1467 (bitva u Paczkowa). V duchu politiky poděbradského polit. seskupení prosazoval jagellovskou kandidaturu na český trůn a 1469-71 vedl jednání s Polskem. Zastával nejvlivnější stavovské úřady v č. státě (1471-79 nejvyšší kancléř C. král., od 1471 mor. zemský hejtman) a zasloužil se o uzákonění češtiny jako jediného úředního jazyka zemských institucí na Moravě 1480. Znalec mor. zemského práva, jehož zvykovou podobu zachytil v Tovačovské knize . V náboženskopolit. literatuře pohusitské doby zaujímá význ. místo Ctiborův alegorický spis Hádání Pravdy a Lzi o kněžské zbozí a panováníjich z 1467 (tiskem 1539), věnovaný králi Jiřímu a pateticky obhajující kališnické stanovisko.