Tatranský národný park

Tatranský národný park, TANAP - nár. park zahrnující území Záp., Vysokých a Belianských Tater o rozloze 508 km2, vyhlášený 1949. Navazuje na pol. část Tatrzanski park narodowy, vyhlášenou 1954, chráněnou od 1937. Zahrnuje i nejvyšší h. Slovenska - Gerlachovský štít, 2 655 m n.m. Vysokohorská příroda s ledovcovými jezírky, skalními štíty a hlubokými dolinami s vodopády. V nižších polohách jsou rozlehlé lesní komplexy, které přecházejí pásmem kleče do alpínských luk. Ve flóře i fauně vysokoh. charakteru jsou zastoupené glaciální relikty a tatranské i karpatské endemity. Na území je 5 státních přír. rezervací (Javorina, Vyšné Hágy, Podbanské, Skalnatý potok a Dlhý les) a dva chráněné přír. výtvory (Belianska jaskyňa a Alabastrová jaskyňa).