Stanislav I.

Stanislav I. Leszczynski [-ščiň-], 20. 10. 1677 - 23. 2. 1766, pol. král 1704-09 a 1733-36. Dosazen švéd. králem Karlem XIl.; po bitvě u Poltavy uprchl ke svému zeti Ludvíku XV. a 1736 získal Lotrinsko.